Επισκευές UPS

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία εάν:

Το UPS δεν φορτίζει.
Κλείνει κατευθείαν με την Διακοπή ρεύματος.
Ακούγεται θόρυβος από το μηχάνημα.
Χτυπάει ο συναγερμός alerts του μηχανήματος