Επισκευές Η/Υ

Χρειάζεστε αυτήν την υπηρεσία εάν:

Ο Η/Υ δεν ανοίγει.
Είναι πολύ αργός.
Σας κάνει επανεκκίνηση από μόνος του.
Σας βγάζει μπλε οθόνη.