Καθαρισμός Η/Υ

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία εάν:

Κάνει θόρυβο το PC σας.
Θερμαίνεται υπερβολικά.
Αλλαγή θερμοαγώγημης πάστας επεξεργαστή.
Αφαίρεση Ιών